Jak często ?

Jak często ?

Liczba i częstotliwość zabiegów jest sprawą indywidualną, zależy od charakteru zaburzeń. Na początku terapii zabiegi są wykonywane 1-2 w tygodniu i trwają ok. 45 min. Po pierwszych widocznych symptomach poprawy (ok. 5-10 zabiegów) można zwiększyć odstęp pomiędzy zabiegami. W przypadku powrotu objawów zabiegi należy powtarzać, wydłużając okres pomiędzy zabiegami, aż do uzyskania zadowalającej poprawy.

No comments.